PUBLIC WORK


Art, Exhibition, Video Post

Kulturnyheternas konstkritiker ser en utställning som påminner om att konstnärligt skapande är ett grundläggande mänskligt behov. Se inslaget på SVT:…Loading